Nyt blod i bestyrelsen | Harzen

Kære Medlemmer

 
Udskiftning i bestyrelsen
Der er tre, der udtræder af bestyrelsen på den kommende generalforsamling, og vi skal derfor finde tre nye bestyrelsesmedlemmer, så vi håber, at nogle af jer vil overveje at indgå i bestyrelsesarbejdet.
 
Harzen
Husk tilmelding til dette års tur til Harzen – der er plads til mange flere (ang. link – se tidligere mail).